Loading...

Tháng: Tháng Năm 2016

Cây cọ thần: Cách kiểm tra màu sắc sơn

Yêu màu sắc? Một vài màu sắc cần những hoạt chất đặc biệt để thể hiện chính xác. Hãy xem 5 chuyên gia nói về cách thức và vị trí để kiểm tra sơn. Cách thức chung như sau: Ai đó chọn một quyển album gồm các tờ giấy mầu hoặc là các miếng mầu […]

Read More